Voorwaarden

Juridische informatie

De Website " https://www.mobilize.co.nl” is

gepubliceerd door: Renault s.a.s, een vennootschap naar Frans recht, gevestigd
aan de Avenue du Général Leclerc 122-122 bis te (92100) Boulogne-Billancourt,
ingeschreven in het handelsreguster van Nanterre onder nummer 780 129 987
(hierna "Renault"),

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te
noemen "AVG") is het vastleggen van de gebruiksvoorwaarden van de
website " https://www.mobilize.co.nl".

De toegang tot en het gebruik van de Website houdt in dat de Gebruiker de AVG
zonder voorbehoud aanvaardt.